Integritetspolicy

I denna integritetspolicy (dataskyddsdeklaration) informerar vi dig om hur vi, Glice AG och dess anslutna enheter (hädanefter även"vi"och"oss"eller"Glice" ), samlar in och behandlar dina personuppgifter (hädanefter även"data"eller"personuppgifter")Denna integritetspolicy gäller för alla våra webbplatser eller våra appar (nedan kallad"Glices webbplats"), som står under Glices kontroll och hänvisar till denna integritetspolicy.

Om du lämnar ut personuppgifter om andra personer (tuppgifter om anställda) till oss, antar vi att du är behörig att göra det och att sådan information är korrektNär du delar uppgifter om andra personer bekräftar du dettaSe till att de andra personerna är informerade om denna integritetspolicy.

Vi åtar oss att hantera dina personuppgifter ansvarsfulltDetta är viktigt för ossI den mån vi (eller tredje parter för vår räkning) samlar in och behandlar personuppgifter, följer vi kraven i den schweiziska dataskyddslagenDessutom följer vi även kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och Storbritanniens allmänna dataskyddsförordning (UK GDPR), i den mån vi är juridiskt skyldiga att göra det.

Du får information i denna integritetspolicy, särskilt:

- Hur kontaktar du oss om du har några frågor.

- Vilka av dina personuppgifter vi samlar in och behandlar och för vilket ändamål.

– Vilka rättsliga grunder vi förlitar oss på för behandling.

- Till vem vi lämnar ut dina personuppgifter.

- Hur vi skyddar dina uppgifter.

- Vilka cookies/spårning och annan teknik vi använder.

- Hur länge vi behandlar dina personuppgifter.

- Vilka rättigheter du har med avseende på dina personuppgifter.

- Vilken integritetspolicy som gäller i varje enskilt fall.

1. Våra kontaktuppgifter

Glice är ansvarig för databehandling enligt denna integritetspolicy, om inte annat anges i enskilda fall (t.exi andra dataskyddsförklaringar, på blanketter, kontrakt etc.)Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vi vill använda dina uppgifter eller utöva dina respektive juridiska rättigheter, kan du kontakta oss på:

Glice AG

Hirschengraben 33b

CH-6003 Luzern, Schweiz

E-post:info@glice.com

Vår dataskyddsombud i EU enligt artikel 27 GDPR är:

Högre chef

Calle Travessera de Gracia 73-79 4º6ª08006 Barcelona, ​​Spanien.

E-post:info@seniormanager.es

Vår dataskyddsombud i Storbritannien (UK) i enlighet med artikel 27 UK GDPR:

Glice Storbritannien

Cocknells Farm

Standish Lane

Moreton Valence GL2 7LZ

Storbritannien

E-post:info@glice.com

När det gäller att rätta, uppdatera eller radera dina uppgifter, vänligen namnge dem och inkludera lämplig identifiering av dig själv.

2. Vilken data vi samlar in och för vilket ändamål

2.1 Besöka webbplatsen (skapande av loggfiler ) och andra elektroniska erbjudanden

Varje gång du besöker vår webbplats samlar webbservern automatiskt in data och information från den anropande datorns datorsystemDetta inkluderar i synnerhet information om webbläsartyp och version som används, användarens operativsystem, användarens internetleverantör, hänvisnings-URL (webbplatser från vilka användarens system kommer åt Glice-webbplatsen), webbplatser som användarens system får åtkomst till via Glice-webbplatsen, såväl som användarens IP-adress, åtkomstdatum och tid och klientens filbegäran (filnamn och URL)Denna data lagras i loggfilerna i vårt system (eller hos tredje part) tillsammans med annan data och samlas endast in för statistisk utvärdering

När du använder andra elektroniska erbjudanden som vårt Wi-Fi-nätverk eller app(ar), samlar vi in ​​viss teknisk dataTekniska data inkluderar även loggarna där vi registrerar användningen av våra system (loggdata)I vissa fall kan vi även tilldela ett unikt identifikationsnummer till din slutenhet (surfplatta, PC, smartphone, etc.) (ett ID).

Vi använder dessa uppgifter för att säkerställa en smidig anslutning, bekväm användning av webbplatsen och andra elektroniska erbjudanden, utvärdering av systemsäkerhet och stabilitet och för andra administrativa ändamålDessa uppgifter tillåter oss i allmänhet inte att dra några slutsatser om din identitetI samband med användarkonton eller registreringar kan de dock kopplas till andra datakategorier – och därmed eventuellt med din person.

2.2 Marknadsföring och nyhetsbrev

Vi kan använda ditt namn och din postadress eller e-postadress(er) för att tillhandahålla våra tjänster och leverera nyhetsbrev, evenemangsinformation/inbjudningar, publikationer och liknandeNyhetsbrev kan skickas via extern(a) mjukvarupartner(s), som kan finnas i andra länderGenom att registrera dig för att ta emot sådan marknadsföringsinformation samtycker du till att vi kan överföra dina data till våra programvarupartners, att vi kan spåra ditt öppnings- och klickbeteende och att vi kan kontakta dig direkt i enskilda fallDär det krävs enligt lag kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi gör det, såvida vi inte har mottagit dina kontaktuppgifter som en del av våra tjänster och du inte uttryckligen har valt bort att ta emot sådan marknadsföringskommunikationOm du inte längre vill ta emot sådana utskick från oss kan du avregistrera dig när som helst med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i varje enskilt fallDet finns också en avregistreringslänk i slutet av varje mail.

Webbplatsen erbjuder också möjligheten att prenumerera på en e-postlista för uppdateringar om senaste produkter, rabatter, vår butik och projekt i elektronisk form och annan information (branschnyheter, produktnyheter, etc.)När du registrerar dig för att få sådan information kommer de uppgifter du anger i inmatningsmasken att överföras till ossGenom att registrera dig samtycker du till att vi får behandla dina uppgifter, att vi kan spåra ditt klick- och öppningsbeteende och att vi kan kontakta dig direkt i enskilda fallDu bekräftar också att du har läst och förstått vår IntegritetspolicyDu kan när som helst återkalla din prenumeration på e-postlistan eller nyhetsbrevet.

I den mån vi hänvisar till tredje parts webbplatser för produktinformation, evenemang etcoch du besöker dessa webbplatser, gäller motsvarande sekretesspolicyer och dataskyddsförklaringar från respektive webbplatsoperatörerVi har inget inflytande på detta.

2.3 Kontakt via e-post och andra kommunikationskanaler

Vi erbjuder dig möjligheten att kontakta oss via den eller de e-postadresser som anges på vår webbplats samt via andra digitala kommunikationskanaler (t.ex.vår chatbot)I det här fallet lagrar vi överförda data.

Vissa digitala kommunikationskanaler drivs av företag baserade i USA och Australien (tHubspot och Active Campaign )Data som behandlas av sådana företag lagras och lagras i datacenter i Europa, nämligen i EU:s medlemsstaterDet kan dock inte uteslutas att dina uppgifter överförs utanför Europa eller att eller att dessa data nås utanför EuropaGenom att använda dessa digitala kommunikationskanaler samtycker du till att dina data kan överföras till länder utanför Europa, nämligen och inklusive USA och Australien, att ditt öppnings- och klickbeteende kan spåras och att vi kan kontakta dig direktFör att förhindra missbruk kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till dig efter din bekräftelse/registrering att använda för att bekräfta din registrering för att använda den valda digitala kommunikationskanalenFör att kunna styrka registreringsprocessen i enlighet med lagkrav loggas dettaDetta inkluderar lagring av registrerings- och bekräftelsetiden samt nödvändiga tekniska data (mobilnummer, IP-adress, loggdata)Du kan när som helst återkalla ditt samtycke att använda den valda digitala kommunikationskanalenFör att göra det, kontakta oss med de kända kontaktuppgifterna.

Digital kommunikationstrafik (t.exe-post etc.) är delvis okrypterad och osäkradRisken ligger kvar hos dig.

2.4 Kontaktformulär

På vår hemsida erbjuder vi dig möjligheten att kontakta oss och våra experter för att registrera dig för vissa program, t.exett utbildningsprogram (Glice Academy för introduktion och underhåll), ett partner- och ett affiliateprogram etc., eller att delta i vår kund- och partnerkunskapsbasPå så sätt kan vi komma i kontakt med dig och hantera din förfråganDe uppgifter du anger i respektive inmatningsmask(er) och formulär kommer att överföras till oss och lagrasGenom att skicka kontaktformuläret/förfrågan godkänner du att vi får behandla dina uppgifterDu bekräftar också att du har läst och förstått vår Integritetspolicy

2.5 Arbetsansökningar

Våra lediga jobb läggs ut på vår hemsida och/eller på externa portaler (inklusive tryckta medier) och plattformarDu kan söka lediga jobb direkt via e-post eller per postI båda fallen gäller denna integritetspolicyFör ansökningsprocessen via externa portaler eller plattformar gäller respektive separat integritetspolicy (dataskyddsmeddelande).

2.6 I samband med affärsrelationer

Vi behandlar dina uppgifter som vi får under vår affärsrelation med våra kunder, andra affärspartners och andra inblandade personerDetta inkluderar i synnerhet kontaktuppgifter som titel, förnamn, efternamn, kön, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter samt kommunikationsdata som utbytt kommunikationsinnehåll från e-postmeddelanden , annan skriftlig korrespondens, telefonsamtal, videokonferenser m.moch information om typ, tid och plats för kommunikationVi kan också komma att behandla finansiella uppgifter såsom kreditkortsuppgifter inom beställningsprocessen.

Så långt det är tillåtet tar vi även data från allmänt tillgängliga källor (thandelsregister, media, internet etc.)Utöver uppgifter som du ger oss direkt kan det vara uppgifter som vi får om dig från tredje part (myndigheter, andra tredje parter), särskilt information från offentliga register, i samband med officiella och rättsliga förfaranden, i samband med din professionella funktioner och aktiviteter, information om dig i korrespondens och möten med tredje part, information som personer från din personliga miljö (t.ex.familj, rådgivare, juridiska ombud, arbetsgivare) ger oss, så att vi kan sluta avtal med eller involvera dig i sådana kontrakt (t.ex.familj, rådgivare, juridiska ombud, arbetsgivare), så att vi kan ingå eller behandla avtal med eller involvera dig (t.ex.referenser, fullmakter), din adress och, i förekommande fall, intressen och andra sociodemografiska uppgifter (för marknadsföringsändamål).

3. Rättslig grund för databehandling

3.1 Inom ramen för våra tjänster och för att uppfylla avtalsförpliktelserna

Uppgifterna behandlas i syfte att tillhandahålla våra tjänster till våra kunder, inklusive åtgärder före kontrakt och support efter kontrakt.Uppgifterna som samlas in på detta sätt används till exempel för hela behandlingen av våra tjänster, inklusive eventuella efterföljande garantianspråk, teknisk administration etc.Behandlingen av uppgifter utförs i enlighet med relevanta avtalsdokument och villkorYtterligare information om syftet med databehandlingen finns i de relevanta avtalshandlingarna samt villkoren.

3.2 Inom ramen för intresseavvägningen

Där det är nödvändigt och tillåtet behandlar vi dina uppgifter utöver det faktiska utförandet av avtalet för att skydda oss eller tredje parts legitima intressenDessa inkluderar:

 • samråd med och datautbyte med informationscenter och andra tredje parter (t.exinkassoregister);
 • granskning och optimering av rutiner för behovsanalys i syfte direkt kundkontakt samt insamling av personuppgifter från allmänt tillgängliga källor i syfte att förvärva kunder;
 • reklam eller marknads- och opinionsundersökningar, i den mån du inte har invänt mot användningen av dina uppgifter;
 • Fastställande av rättsliga anspråk och försvar i juridiska tvister;
 • Säkerställa IT-säkerhet och IT-drift;
 • Förebyggande och utredning av brott;
 • Åtgärder för verksamhetsstyrning och vidareutveckling av tjänster och
  produkter såväl som webbplatsen;
 • Köp och försäljning av affärsavdelningar, bolag eller delar av bolag och andra bolagsrättsliga transaktioner och därtill hörande överföring av data samt åtgärder för företagsledning.

3.3 Baserat på ditt samtycke

I den mån du har gett oss samtycke till att behandla dina uppgifter för specifika ändamål är denna behandling laglig på grundval av ditt samtyckeMedgivande som ges kan återkallas när som helstÅterkallelsen av samtycke påverkar inte lagligheten av de uppgifter som behandlas fram till tidpunkten för återkallelsen.

3.4 På grund av lagkrav eller av allmänt intresse

Dessutom är vi föremål för olika juridiska skyldigheter i samband med vilka vi måste behandla dina uppgifter.

4. Dataöverföring och överföring till utlandet

Vi kommer endast att lämna ut dina uppgifter till tredje part under vår affärsverksamhet och för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy om vi är skyldiga att göra det enligt lag, domstolsbeslut eller myndighetsföreskrifter, om avslöjandet är nödvändigt för påståendet, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för utförande av kontrakt och affärsverksamhet, eller på grundval av ditt samtyckeDessa tredje parter inkluderar särskilt följande kategorier av mottagare:

 • våra koncernbolag kan använda uppgifterna enligt denna integritetspolicy för samma ändamål som viVi kan också komma att lämna ut särskilt känsliga uppgifter till våra koncernbolag.
 • entreprenörer såsom leverantörer, tjänsteleverantörer för utvärdering av webbplatsverktyg (marknadsföringsändamål), tjänsteleverantörer för IT-tjänster (datahantering, datalagring, teknisk support; nyhetsbrevsdistribution etc.), tjänsteleverantörer inom området rekrytering, talanghantering, HR eller andra tjänster;
 • externa affärspartners och experter i samband med avtalstjänsten.

Vi behandlar personuppgifter inte bara i SchweizDina uppgifter kan behandlas i Europeiska unionen såväl som i alla länder i världen (inklusive USA)Om dataskyddsnivån i det land där den behandlande tredje parten finns bedöms vara olämplig enligt schweiziska förhållanden eller för ändamålen i EU:s allmänna dataskyddsförordning (inklusive USA och Australien), tillhandahåller vi lämpligt dataskydd genom att lämpliga garantier (tstandardavtalsklausuler), förutsatt att det inte finns något juridiskt undantag (t.exditt samtycke), är mottagaren inte redan föremål för en juridiskt erkänd uppsättning bindande företagsregler för att säkerställa dataskydd eller så kan vi lita på ett undantagSådana avtalsmässiga försiktighetsåtgärder (garantier) kompenserar delvis för svagare eller saknad juridisk datarotektion, därför kan inte alla risker helt uteslutas (t.ex.från statlig tillgång utomlands).

Observera också att data som utbyts via internet ofta dirigeras via tredjeländerDina uppgifter kan därför hamna utomlands även om avsändaren och mottagaren befinner sig i samma land.

5. Datasäkerhet

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i systemen för att skydda de uppgifter vi har om dig från förlust, förstörelse, ändring och obehörig åtkomst av tredje part.

Säkerhetsåtgärder av teknisk karaktär omfattar till exempel kryptering (inklusive inloggningsuppgifter) och pseudonymisering av data, loggning, åtkomstbegränsningar och lagring av säkerhetskopior.

Vi tar också vårt eget interna dataskydd på största allvarVåra anställda och de tjänsteföretag som vi anlitar är skyldiga att upprätthålla konfidentialitet och att följa bestämmelserna i tillämpliga dataskyddslagarVåra entreprenörer är också skyldiga att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifternaVidare ges de endast tillgång till personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt.

Våra säkerhetsåtgärder anpassas kontinuerligt i takt med den tekniska utvecklingenAbsolut skydd kan dock inte garanteras

6. Cookies/spårning och annan teknik

6.1 Användning av cookies och pixlar

Vi använder olika cookies och pixlar på Glice hemsidaCookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på ditt datorsystemPixlar är små bilder som möjliggör loggfilsinspelning och loggfilanalysCookies kan vara nödvändiga för att servern ska fungera, förbättra prestanda och tillhandahålla ytterligare funktionerAnvändningen av cookies och pixlar tjänar också till att göra användningen av vår webbplats trevligare, snabbare och säkrare för digVårt intresse av att optimera vår webbplats är därför att betrakta som berättigatCookies har ett utgångsdatum på upp till 24 månader .

Vi använder olika cookies på vår webbplats och tillåter vissa tredje parter att göra detsammaDessa tredje parter är baserade över hela världen, inklusive i synnerhet i USANär du först går in på Glices webbplats kommer du att informeras i en cookie-banner om användningen av cookies för analysändamål och hänvisning kommer att göras till denna integritetspolicyBeroende på syftet med dessa cookies kan vi be om ditt samtycke innan de användsI detta sammanhang informerar vi dig också om hur du förhindrar att cookies lagras i din webbläsarinställningarProceduren för att kontrollera och ta bort cookies beror på vilken webbläsare du använderDu hittar information om detta antingen i hjälpmenyn i din webbläsare (vanligtvis under sökordet"Dataskydd"), men användningen av cookies kan även styras i cookieinställningarnaVissa funktioner på Glices webbplats, tjänster och verktyg är endast tillgängliga med användning av cookiesOm cookies blockeras kan det hända att det inte går att använda vissa webbplatsfunktioner, tjänster, applikationer och verktyg.

Ytterligare information om de cookies som används, nämligen beskrivningen av kategorierna av cookies som används (Strikt nödvändiga cookies, Performance Cookies, Functional Cookies och Targeting Cookies) och deras betydelse finns i Cookie Policy.

Vi inkluderar även synliga och osynliga bildelement (inklusive pixlar) i våra marknadsföringsmail i vissa fall och där det är tillåtet, genom att hämta dessa från våra servrar kan vi avgöra om och när du har öppnat mailet så att vi kan mäta och bättre förstå hur du använd våra erbjudanden även här så kan vi skräddarsy dem bättre för digDu kan blockera detta i ditt e-postprogram.

Genom att använda vår webbplats och samtycka till att ta emot marknadsföringsmejl, samtycker du till användningen av dessa teknikerOm du inte vill göra det måste du ställa in din webbläsare eller e-postprogram därefter.

6.2 Analys

Google osv.

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, USA) och Google Ireland Ltd(Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland); båda tillsammans"Google", varvid Google Ireland Ltdär vår orderbehandlareGoogle Analytics använder cookies (textfiler) och liknande tekniker för att samla in viss information om enskilda användares beteende på eller i den relevanta webbplatsen och den terminalenhet som används för detta ändamål (surfplatta, PC, smartphone, etc.) och på så sätt möjliggöra analysen av användningen av webbplatsen.

Informationen som genereras av dessa prestandacookies om användningen av webbplatsen (inklIP-adress) överförs till Googles server i USA och lagras därVi har konfigurerat tjänsterna på ett sådant sätt att IP-adresserna till användare av webbplatserna förkortas av Google inom Europa innan de vidarebefordras till USA och de kan därmed inte spårasGoogle förser oss med rapporter och kan i denna mening betraktas som vår orderbehandlareGoogle behandlar dock även vissa uppgifter för sina egna syftenGoogle kan, under vissa omständigheter, dra slutsatser om identiteten för besökare på webbplatserna på grundval av den insamlade informationen och därför skapa personliga profiler och länka de erhållna uppgifterna till eventuella befintliga användarkonton för dessa personerGoogle kan också överföra denna information till tredje part där det krävs enligt lag, eller där sådan tredje part behandlar informationen för Googles räkningOm du samtycker till användningen av Google samtycker du uttryckligen till sådan behandling, som även inkluderar överföring av personuppgifter till USA och andra länderMer information om dataskyddet för Google Analytics finns här .

6.3 Sociala medier

Vi använder så kallade plug-ins från sociala nätverk som Facebook, YouTube, X Corp(tidigare Twitter), Instragram, LinkedIn, Vimeo och Pinterest på vår hemsidaMotsvarande knappar/ikoner är synliga på vår hemsidaDessa element är konfigurerade så att de är inaktiverade som standardGenom att klicka på knapparna/symbolerna kan respektive operatörer av de sociala nätverken registrera att du är på vår webbplats, var din plats finns och använda denna information för sina egna syftenBehandlingen av dina uppgifter är respektive operatörs ansvar enligt deras integritetspolicyVi får ingen information om dig från dem.

Om du kommunicerar med oss ​​via sådana sociala nätverk eller kommenterar eller vidaredistribuerar innehåll från oss, samlar vi in ​​motsvarande information och behandlar den i enlighet med vår integritetspolicy.

När du besöker våra sociala medier kan data (t.exom ditt användarbeteende) kan också överföras direkt till eller samlas in av den berörda leverantören och behandlas tillsammans med andra uppgifter som redan är kända för dem (t.ex.för marknadsförings- och marknadsundersökningsändamål och för att anpassa plattformsinnehåll)För mer information om databehandling av leverantörer av sociala nätverk, i vilka länder de behandlar dina uppgifter och dina rättigheter, se dataskyddsbestämmelserna för de relevanta sociala nätverken.

6.4 Hubspot och aktiv kampanj

Vi använder också programvaran HubSpot på Glice-webbplatsen, en allt-i-ett-plattform för inkommande marknadsföring, försäljning, CRM och kundservice, tillhandahållen av HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA, som samt Active Campaign, en molnprogramvaruplattform för e-postmarknadsföring, marknadsföringsautomation och CRM-verktyg, tillhandahållen av Active Campaign, 1 North Dearborn St, 5th Floor, Chicago, IL 60602, USABåda företagen har datacenter i Europa, nämligen i EU:s medlemsstater, där data behandlas och lagrasData kan dock också behandlas och lagras i respektive nås från andra länder än Europa (inklusive USA och Australien)I synnerhet om du besöker vår webbplats, gör beställningar, begär våra tjänster eller prenumererar på vår marknadskommunikation eller kommunicerar med oss ​​via våra kommunikationskanaler, samtycker du uttryckligen till sådan behandling, vilket även inkluderar överföring av personuppgifter till USA, Australien och andra länderMer information finns här https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy och här https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy .

Om du inte vill att ditt besök på Glice-webbplatsen ska utvärderas av dessa analystjänster, kan du till exempel inaktivera prestandacookies i din webbläsare.

7. Varaktighet för behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar endast dina uppgifter så länge det är nödvändigt för respektive ändamål och för att uppfylla våra avtalsenliga och juridiska förpliktelser, inklusive laglig lagringstid (vanligtvis 10 år), eller om du har gett oss ditt samtycke till detVi fortsätter att behandla dina uppgifter så länge vi har ett berättigat intresse av att lagra demDetta kan särskilt vara fallet om vi behöver personuppgifter för att genomdriva eller försvara rättsliga anspråk, för arkiveringsändamål och för att säkerställa IT-säkerhet.

8. Dina rättigheter

Du har flera val när du använder denna webbplatsDu kan välja att inte tillhandahålla några uppgifter alls genom att inte fylla i några relaterade formulär eller datafält på vår webbplats, blockera cookies och inte använda någon av de tillgängliga personliga tjänsternaOm du väljer att tillhandahålla personuppgifter eller lämna dem till oss under vår affärsrelation har du rätt till åtkomst, rättelse, radering, begränsning av behandlingen, återkallande av samtycke och, i förekommande fall, rätt till dataportabilitet och invändning under vissa omständigheter och där det föreskrivs i tillämplig lagDina rättigheter är inte absolutaVi förbehåller oss rätten att hävda de begränsningar som föreskrivs i lag från vår sidaVi kommer att informera dig om detta.

Varje registrerad har också rätt att göra gällande sina anspråk i domstol eller att lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndighetenDen behöriga dataskyddsmyndigheten i Schweiz är Federal Data Protection and Information Commissioner (www.edoeb.admin.ch).

9. Med reservation för ändringar

Denna integritetspolicy utgör inte en del av något avtal med digVi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, i synnerhet om vi ändrar vår databehandling eller om ny lagstiftning blir tillämpligDen version som publiceras på denna webbplats är den aktuella versionen; tidigare versioner ersätts av den nya versionen.

Senaste uppdatering:juni 2023